Escultura

Una escultura és una idea, un pensament, una manera d’entendre quelcom. Ha de tenir força però alhora ser delicada, ha de ser majestuosament modesta però creativament senzilla, ha de parlar desde el silenci.